Audit energetic

Ce este auditul energetic?

AUDIT ENERGETIC al unei clădiri urmărește identificarea principalelor caracteristici termice și energetice ale construcției și ale instalațiilor aferente acesteia, dar și stabilirea din punct de vedere tehnico-economic a soluțiilor de reabilitare și/sau modernizare tehnică și energetică a construcției și a instalațiilor aferente acesteia.

CERTIFICATUL DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ al unei clădiri urmărește declararea și afișarea performanței energetice a clădirii, prezentată într-o forma sintetică unitară, cu detalierea principalelor caracteristici ale construcției și instalațiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică și energetică.

Conform Art 19 alin (4) din Legea 372/2005 ,,contractele de vânzare –cumpărare încheiate fără respectarea prevederilor Art 19 alin (1) din Legea 372/2005 sunt supuse nulității relative potrivit prevederilor Codului Civil’’

Acte necesare pentru a obține un CERTIFICAT DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ și a unui AUDIT ENERGETIC PROFESIONAL

 • contractul de vânzare – cumpărare deținut
 • planurile clădirii/apartamentului
 • Fisa de cadastru OCPI
 • orice alta informație legată de istoricul clădirii/apartamentului (anul construirii clădirii/apartamentului ; modificări de spațiu ; modificări de funcțiune, reparații).

CERTIFICAT de performanță  ENERGETICĂ – INFORMAȚII

 • Valabilitate – 10 (zece ani de la data emiterii ), cu excepția situației în care pentru clădirea respectiva se executa lucrări de renovare majoră.
 • Cuprinde:
  – Valori de referință prevăzute de reglementările tehnice în vigoare privind consumurile de energie și emisiile de CO2
 • Se eliberează proprietarului clădirii
 • Necesitate pentru :
  – Clădiri noi: se prezintă la comisia de recepție finală și se introduce în cartea tehnică a construcției
  – Clădiri existente privind vânzarea/cumpărarea: se prezintă la notariat în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare
  – Clădiri existente privind închirierea: se prezintă la administrația fiscală în vederea înregistrării contractului de închiriere