Echipa

În conformitate cu regulamentul privind organizarea activităţii de evaluare, societatea este constituită din membri titulari ai ANEVAR. Colectivul societăţii este format din evaluatori autorizaţi, specialişti cu experienţă în domeniul economic şi tehnic, întrunesc condiţiile de calificare şi specializare cerute de lege şi au experienţa necesară realizării cu succes a procedurii de evaluare.

Specializările evaluatorilor autorizaţi din cadrul firmei noastre acoperă întreg spectrul evaluării, respectiv proprietăţile imobiliare, bunurile mobile, active financiare şi întreprinderi (afaceri). În procesul evaluării suntem în permanenţă la curent cu noutăţile din domeniu şi aplicăm cele mai noi standarde, proceduri şi metodologii elaborate de către ANEVAR, precum şi prevederile actelor normative cu implicaţie în domeniul evaluării.

Considerăm, că atât din punct de vedere al experienţei acumulate, cât şi al specialiştilor noştri, al bazei logistice şi tehnico-materiale pe care o deţinem, ne putem îndeplini obligaţiile ce ne revin în evaluare.