Prezentare

S.C. EXPERT EVALUATOR S.R.L. este membru ANEVAR încă din anul când a luat fiinţă şi are ca obiect unic de activitate evaluări proprietăţi imobiliare, întreprinderi, acţiuni şi bunuri mobile.

Încă din anul 2000, colectivul actualei societăţi comerciale EXPERT EVALUATOR S.R.L. a realizat diferite lucrări de evaluare pentru bunuri mobile, întreprinderi, proprietăţi imobiliare şi acţiuni. Lucrările de evaluare au fost executate în colaborare cu alte firme, cu acest prilej personalul firmei noastre căpătând o vastă experienţă şi specializându-se în continuu. În anul 2003, odată cu intrarea în vigoare a Standardelor Internaţionale de Evaluare şi a intrării ţării noastre în Uniunea Europeană s-a înfiinţat societatea profesională de evaluare S.C. EXPERT EVALUATOR S.R.L.

Ca structură profesioanală, societatea dispune de specialişti în evaluarea societăţilor comerciale, membri ANEVAR (Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România) şi/sau CECAR (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România), jurişti, ingineri mecanici, ingineri constructori şi ecomomişti, cu o bogată experienţă în economia industriei, a agriculturii, în domeniul fiscal sau bancar.

Serviciile noastre şi echipa de lucru s-au dezvoltat în permanenţă, reuşind să ne extindem pe piaţa regională, elaborând rapoarte de evaluare pentru beneficiari din toate zonele ţării. Suntem o echipa unită, ce se axează pe eficienţă şi performanţă, ne stimulează noutatea şi lucrările complexe, ne pasionează orice subiect nou abordat în literatura de specialitate, ne preocupă calitatea muncii noastre, ne motivează îmbunătăţirea constantă a serviciilor oferite, ne recompensează satisfacţia clienţilor.

Participanţi pe piaţa evaluărilor imobiliare din anul 2000, ne-am angajat în furnizarea de informaţii veridice şi pertinente clienţilor noştri, prin servicii de înaltă calitate şi profesionalism. Faţă de principalii noştrii competitori de pe piaţa şi aria locală, ne remarcăm prin acurateţea, promptitudinea şi calitatea evaluărilor imobiliare şi mobiliare realizate. Practicarea unor tarife competitive şi transparenţa procesului de evaluare, fără a afecta calitatea evaluărilor imobiliare realizate, ne face să fim o firmă orientată către satisfacţia clienţilor, urmărind în permanenţă ca raportul preţ/calitate să fie unul just.