Evaluări bunuri mobile

Bunurile mobile pot fi definite, în general, ca fiind acel lucru care poate fi mişcat dintr-un loc în altul fără a-şi pierde valoarea economică. Bunurile pot fi mobile prin natura lor, prin determinarea legii sau prin anticipaţie. Interesul determinării caracterului de bun mobil al unui lucru se relevă sub aspectul cunoaşterii tipului şi caracteristicilor bunurilor ce urmează să fie supuse evaluării.

În procesul evaluării bunurilor mobile este important a se lua în considerare analiza acestora din punct de vedere geografic: analiza locală, naţionalăşi internaţională. De asemenea, se vor lua în considerare starea bunurilor tranzacţionate, piaţa şi modalităţile de tranzacţionare, precum: de nou, bunuri “folosite”, “materialele refolosibile”, bunuri “recondiţionate”.

În decursul timpului, firma noastră a evaluat o diversitate de tipuri de bunuri mobile, din categoria acestora enumerăm următoarele:

  • utilaje şi echipamente;
  • echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru);
  • linii de producţie;
  • aparate si instalaţii de măsurare, control şi reglare;
  • mijloace de transport;
  • mobilier şi aparatură birotică;
  • echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale;
  • stocuri de materile, produse finite, marfuri, etc.
  • alte active corporale.