Scopuri ale evaluarii

valoarea_de_piataScopul unei evaluari este motivul declarant al evaluării, respectiv acela de a elabora o opinie unui tip de valoare pe care o are un drept de participare la un bun imobil, bun mobil, etc., pentru a se putea lua decizii în cunoştinţă de cauză cu privire la bunul respectiv. Scopul evaluării va determina tipul valorii.

În practică se întomesc rapoarte de evaluare pentru următoarele scopuri:

 • Evaluare pentru garanţii bancare
 • Evaluare pentru raportarea financiară
 • Evaluare pentru impozitarea construcţiilor
 • Evaluare pentru grilele de taxare ale notarilor publici
 • Evaluare în cazul insolvenţei
 • Evaluare pentru vânzare – cumpărare
 • Evaluare pentru asigurare
 • Evaluare pentru rezolvarea litigiilor
 • Evaluare pentru aportul în natură
 • Evaluare pentru majorarea capitalului social şi pentru retragerea acţionarilor
 • Evaluări pentru piaţa de capital
 • Evaluare de portofolii bancare pentru conformarea la cerinţele BNR de reevaluare periodică a proprietăţilor
 • Evaluări de piaţă pentru investiţii, achiziţii şi schimb, etc.
 • Evaluare pentru exproprieri (Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local).
 • Evaluarea pentru restituirea proprietăţilor (Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei şi normele de aplicare a acesteia, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile);
 • Evaluare pentru stabilirea rentabilităţii viitorului proiect
 • Evaluări imobiliare necesare pentru întocmirea dosarelor de emigrare
 • Consultanţă pentru afaceri şi management