Evaluări întreprinderi (afaceri)

Evaluarea întreprinderii vizează stabilirea valorii afacerii la un moment dat, măsurareacreantelor si debitelor, dar şi potentialul acesteia de a-şi majora activele în perioada următoare. Deci se urmăreşte şi capacitatea întreprinderii de a genera profit, fluxuri de disponibilităţi la dispozitia proprietarului. În fapt întreprinderea poate fi privită ca un portofoliu de investiţii mai vechi şi mai noi.

Evaluarea întreprinderii este un serviciu profesional, o activitate realizată de mai mulţi specialişti ce au pregătire în diverse domenii, cum ar fi cel economic, juridic, contabilitate, inginerie sau construcţii. Rapoartele de evaluare de întreprinderi sunt utile investitorilor, acţionarilor, personalului angajat al întreprinderii, creditorilor sau instituţiilor statului.

Echipa noastră a afectuat rapoarte de evaluare pentru întreprinderi mici, mari şi mijlocii din diverse domenii de activitate, precum:

  • Industrua metalurgică;
  • Extracţie si prelucrare a minereurilor;
  • Industria uşoară;
  • Industria alimentară (prelucrarea peştelui, fabricarea produselor lactate, producerea preparatelor din carne, panificaţie);
  • Industria agrozootehnică (abatoare de pui si bovine, ferme de creştere a animalelor), etc.