Neamț

 

STEJAR ROMICĂ – Evaluator autorizat – Legitimatie nr. 16347

Evaluator autorizat de proprietăţi imobiliare
Evaluator autorizat de bunuri mobile
Licenţiat în construcţii şi instalaţii

Telefon:   0745-318.219
E-mail:     evstejarromica@yahoo.com