Evaluare de portofolii bancare

BNR a introdus un nou articol potrivit căruia „la evaluarea garanţiilor reale corporale pentru recunoaşterea calităţii acestora de diminuatori de risc de credit în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României, instituţiile de credit trebuie să aibă în vedere Standardele Internaţionale de Evaluare, respectiv Ghidul privind evaluarea pentru garantarea împrumuturilor, emis de ANEVAR”.

„Ghidul privind evaluarea pentru garantarea împrumuturilor”, sustinut si aprobat de către BNR, creează cadrul general pe baza căruia instituţiile de credit îşi vor elabora propriile norme de evaluare a garanţiilor.

Ghidul prezintă activitatea de evaluare în cele trei faze: la acordarea creditului, pe parcursul derulării acestuia şi în faza executării silite. Se adresează evaluatorilor externi sau interni ai instituţiilor de credit, care elaborează rapoartele de evaluare, şi va putea fi aplicat de către instituţiile de credit, evaluatori, auditori financiari şi alţi utilizatori ai serviciilor de evaluare, în diferitele faze ale activităţii de creditare.

De asemenea, acest ghid îşi propune să crească gradul de transparenţă a relaţiei dintre evaluator şi instituţia de credit şi să delimiteze responsabilităţile fiecăreia dintre cele două părţi în activitatea comună din cadrul procesului de creditare, respectiv activitatea de evaluare a activelor care se constituie ca garanţii ale creditelor. Calitatea valorii proprietăţilor dintr-un portofoliu de garanţii depinde de calitatea rapoartelor de evaluare utilizate în procesul de creditare.

Noile reglementari BNR şi normele europene cuprinse în normele Basel II prevăd că băncile trebuie săîşi reevalueze garanţiile pentru credite acordate persoanelor fizice cel puţin o dată la 3 ani, iar pentru cele acordate persoanelor juridice, anual.

Procesul de actualizare a valorilor garanţiilor are avantaje – băncile află realitatea situaţiei portofoliului lor de garanţii, dar şi dezavantaje – procesul presupune costuri cu provizioanele pentru acoperirea diferenţei.

Pasul minim necesar în cazul garanţiilor rezidenţiale (în majoritate credite pe persoane fizice) este reevaluarea garanţiilor mai vechi de 3 ani.