Evaluare

Evaluarea în general, poate fi definită ca un ansamblu de tehnici, procedee şi metode prin care se stabileşte valoarea unui bun, grupa de bunuri, activ sau societate.

Evaluarea presupune cercetarea selectivă a pieţelor relevante, asamblarea datelor concludente, folosirea metodelor analitice corespunzătoare, ca şi aplicarea cunoştinţelor, experienţei şi raţionamentelor profesionale în scopul găsirii celei mai potrivite soluţii la o problemă de evaluare. Evaluatorul pune la dispoziţia clientului o opinie asupra valorii unei proprietăţi imobiliare, echipamente şi alte bunuri mobile, active financiare şi întreprinderi, opinie care reflectă toate realităţile pertinente de pe piaţă.

Procesul de evaluare este un sistem complex ce conţine toate cercetările, informaţiile, raţionamentele, analizele şi concluziile necesare pentru a ajunge la valoarea estimată. Procesul evaluării parcurs de evaluatorul nostru se concretizează într-un raport de evaluare, care reprezintă un instrument prin care i se comunică clientului rezultatele si concluziile evaluării imobiliare şi care conţine toată expertiza, munca, eforturile, cunoştinţele şi experienţa expertului evaluator.

Raportul de evaluare se bazează pe o investigaţie cuprinzătoare, are organizare logică, o argumentaţie solidă si o exprimare clară şi conţine obligatoriu capitole care sunt descrise în Standardele de Evaluare, pe care A.N.E.V.A.R. le-a adoptat.

Standarde internaționale de evaluare

Fundamentarea oricărei evaluări pe baza recomandărilor standardelor privind tipul de proprietate şi scopul pentru care este solicitată evaluarea constituie regula de conduită esenţială a fiecărui evaluator. În fundamentarea lucrării se va avea în vedere respectarea Standardelor de Evaluare 2015.

STANDARDE GENERALE DE EVALUARE:

SEV 100 Cadru general; SEV 101 Termenii de referință ai evaluării; SEV 102 Implementare; SEV 103 Raportare

STANDARDE PENTRU ACTIVE:

Bunuri imobile

SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare; SEV 232 Evaluarea proprietății generatoare de afaceri; SEV 233 Investiția imobiliară în curs de construire; SEV 310 Evaluări ale drepturilor asupra proprietății imobiliare pentru garantarea împrumutului; SEV 320 Estimarea valorii de investiție pentru investitori individuali; SEV 330 Evaluarea bunurilor immobile în contextual Direcției privind administratorii de fonduri de investiții alternative; SEV 340 Evaluarea bunurilor immobile și eficiența energetică; GEV 340 Evaluarea bunurilor immobile și eficiența energetică; GEV 500 Determinarea valorii impozabile a unei clădiri; GEV 530 Determinarea valorii pe termen lung a unui imobil; GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile

Întreprinderi, fond de comerț și alte active necorporale

SEV 200 Întreprinderi și participații la întreprinderi; SEV 210 Active necorporale; GEV 600 Evaluarea întreprinderii

Bunuri mobile

SEV 220 Mașini, echipamente și instalații; GEV 620 Evaluarea mașinilor, echipamentelor și instalațiilor

Acțiuni și alte instrumente financiare

SEV 250 Instrumente financiare

STANDARDE PENTRU UTILIZĂRI SPECIFICE:

SEV 300 Evaluări pentru rapoartarea financiară; SEV 400 Verificarea evaluării; SEV 450 Estimarea valorii de asigurare; GEV 520 Evaluarea pentru garantarea împrumutului