Evaluare de proiecte de investiţii

Un proiect este alcătuit dintr-o serie de activităţi (investiţii) al căror scop este rezolvarea unor probleme particulare într-o perioadă dată de timp şi într-o anumită locaţie. Investiţiile includ timp, bani, resurse umane şi materiale. Anterior atingerii obiectivelor vizate, un proiect parcurge diverse stadii ce includ:

  • Planificarea proiectului (analizarea situaţiei, identificarea problemelor, definirea obiectivelor, formularea strategiilor, designul planului de muncă, stabilirea bugetului);
  • Implementarea proiectului (mobilizarea, utilizarea şi controlul resurselor şi operaţiilor proiectului);
  • Evaluarea proiectului.

Evaluarea proiectului de investitii are în vedere mai multe criterii de evaluare:

  • Valoarea actualizată netă (VAN) se detemină ca diferenţă dintre fluxurile de trezorerie viitoare actualizate la rata dobânzii de piaţă, respectiv valoarea actuală Vo, pe de o parte şi capitalul investit Io, pe de altă parte.
  • Rata internă de rentabilitate (RIR) este rata de rentabilitate specifică proiectului de investiţii analizat şi vizează rata de actualizare a cash-flow-urilor viitoare care ar egaliza valoarea actuală Vo cu investiţia iniţială Io.
  • Termenul de recuperare (TR) exprimă numărul de ani în care cash-flow-urile nominale sau cele actualizate acopera investiţia iniţială.
  • Indicele de profitabilitate (IP) exprimă rentabilitatea investiţiei pe întreaga perioadă de exploatare a valorii actualizate nete la capitalul investit sau a valorii actuale la capitalul investit.

Din punct de vedere economic, evaluarea investiţiilor presupune compararea efortului investiţional cu efectele obţinute. Rata de rentabilitate a proiectului de investiţii este un raport între efect şi efort.

Deciziile de investiţii sunt cele mai importante decizii la nivelul firmei în ceea ce priveşte crearea de valoare. Aceste decizii determină volumul total al activelor deţinute de firmă, structura acestor active şi riscul firmei aşa cum este el perceput de investitori. Utilizarea criteriilor adecvate de selecţie a proiectelor de investiţii devine astfel esenţială pentru a asigura supravieţuirea şi dezvoltarea firmei.

Sunt recunoscutesi se pot identifica trei stadii în evoluţia metodelor de evaluare a proiectelor de investiţii: modele statice, modele controlabile şi modele dinamice.

  • Modelele statice: Tratează proiectele de investiţii ca „maşini” care produc un anumit cash-flow. Pentru a putea evalua proiectele, cash-flow-urile sunt actualizate la o rată ce depinde de riscul proiectului.
  • Modele controlabile: În aceste modele cash-flow-urile viitoare sunt controlabile, adică managementul poate lua decizii care vor modifica valoarea acestora.
  • Modele dinamice: Aceste modele au în vedere faptul că valoarea cash-flow-urilor viitoare este influenţată nu numai de deciziile agenţilor interni, dar şi de cele ale agenţilor externi (furnizori, clienţi, concurenţi).