Evaluări proprietăți imobiliare |
Evaluări bunuri mobile și acțiuni | Evaluări întreprinderi

Încă din anul 2000 colectivul actualei societăţi comerciale EXPERT EVALUATOR S.R.L. a realizat diferite lucrări de evaluare pentru bunuri mobile, întreprinderi, proprietăţi imobiliare şi acţiuni. Lucrările de evaluare au fost executate în colaborare cu alte firme, cu acest prilej personalul firmei noastre căpătând o vastă experienţă şi specializându-se în continuu. În anul 2003, odată cu intrarea în vigoare a Standardelor Internaţionale de Evaluare şi a intrării ţării noastre în Uniunea Europeană s-a înfiinţat societatea profesională de evaluare S.C. EXPERT EVALUATOR S.R.L.

S.C. EXPERT EVALUATOR S.R.L. este membru A.N.E.V.A.R. (Asociația Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România) încă din anul când a luat fiinţă şi are ca obiect unic de activitate evaluări proprietăţi imobiliare, întreprinderi, acţiuni şi bunuri mobile.

Ca structură profesioanală, societatea dispune de specialişti în evaluarea societăţilor comerciale, membri A.N.E.V.A.R. (Asociația Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România) şi/sau C.E.C.C.A.R. (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România), jurişti, ingineri mecanici, ingineri constructori şi ecomomişti, cu o bogată experienţă în economia industriei, a agriculturii, în domeniul fiscal sau bancar.