Evaluări terenuri

Evaluarea terenului, considerat ca fiind liber sau a terenului ca fiind construit, reprezintă un concept economic. Liber sau construit, terenul este numit şi proprietate imobiliară. Valoarea este creată prin utilitatea sau capacitatea proprietăţii imobiliare de a satisface nevoile şi dorinţele beneficiarilor.

În decursul anilor s-au întocmit rapoarte de evaluare pentru beneficiari având ca obiect alevaluării terenuri cu diverse categorii de folosinţă situate în următoarele locaţii:

  • Terenuri construibile, destinate construirii de locuinţe, blocuri de locuit, centre comerciale, hoteluri, zone de agreement, etc. au fost evaluate în aproximativ toate judeţele ţării;
  • Terenuri fâneţe localizate în judeţele Iaşi, Suceava, Botoşani, Vaslui, Braşov, Cluj, etc.;
  • Terenuri ocupate de vegetaţie forestieră (pădure) situate în judeţele Iaşi, Suceava, Vrancea, Bihor, Prahova;
  • Terenuri agricole – terenuri arabile, terenuri ocupate de vii şi livezi în toate judeţele unde societatea noastră are arie de acoperire.