Tipuri de proprietati supuse evaluarii

PROPRIETĂŢI IMOBILIARE

 • rezidentiale: case de locuit unifamiliale, case de locuit duplex, apartamente
 • comerciale: spaţii de birouri, complexe hoteliere, spaţii comerciale, centre comerciale, staţii peco, pensiuni, hoteluri, moteluri, depozite de logistică, spaţii de retail, show-room, service auto, ateliere de confecţii, etc.
 • industriale: depozite, hale de producţie, abatoare, alte tipuri de întreprideri (brutării, patiserii, îmbutelierea apei, staţii de betoane, staţii de concasare şi sortare, staţii de asfalt, gatere, etc.)
 • speciale: biserici, case de rugaciuni, şcoli, clădiri publice, săli de conferinţe, cimitire, parcuri de distracţii, etc.
 • agricole: ferme agricole, ferme agrozootehnice, ferme zootehnice, pepeniere, ciupercarii, plantaţii, etc.
 • terenuri: terenuri pentru construcţii, terenuri arabile, livezi, vii, fâneţe, terenuri împădurite, terenuri pentru industria de extracţii, etc.

BUNURI MOBILE

 • utilaje şi echipamente;
 • echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru);
 • linii de producţie;
 • aparate si instalaţii de măsurare, control şi reglare;
 • mijloace de transport;
 • mobilier şi aparatură birotică;
 • echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • alte active corporale.

ACTIVE NECORPORALE (PROPRIETATE INTELECTUALĂ)

 • capitalul uman (compentenţa, comportamentul salariaţilor, abilitatea intelectuală)
 • fond comercial;
 • contracte;
 • drepturi de autor;
 • brevete de invenţie;
 • mărci comerciale;
 • good will;
 • programe PC;
 • know-how.

ÎNTREPRINDERI (AFACERI)