Evaluări necorporale (proprietăţi intelectuale)

Capitalul intelectual a unei întreprinderi este structurat în capital uman – competenţa (cunoştinţe, educaţie, pregătire-înstruire, talent, experienţă, experienţă practică); comportament (motivaţie, conlucrare), abilitate intelectuală (observarea şi însuşirea din alte domenii, inovare proprie, adaptare la concurenţă, transformarea ideilor în produs), capital relaţional (relaţii cu clienţii, furnizorii, autoritatea publică, băncile, societăţile de asigurare, acţionarii) şi capitalul structural-organizaţional – proprietatea intelectuală (brevet de invenţii, mărci comerciale, servicii, drepturi de autor, proiecte şi procese protejate prin lege, fişiere cu clienţii, documentaţii, manual, programe PC, know-how, fond comercial etc.).

Evaluatorii autorizaţi din cadru societăţii noastre, care deţin cunoştinţe în domeniu şi dispun de abilităţile necesare au realizat evaluări pentru brevete de invenţii, licenţe, mărci comerciale.