Servicii

Evaluarea oferă clienţilor noştri informaţii pertinente asupra valorii bunurilor mobile, proprietăţilor imobiliare, întreprinderi (afaceri), active financiare în proprietatea cărora se află şi pe care le administrează. Serviciul de evaluare se bazează pe analiza ramurilor economice, schimbărilor legislative, evoluţia pieţii imobiliare şi a factorilor care o influenţează şi reprezintă un real suport pentru sprijinirea unei game largi de decizii.

Echipa noastră este formată dintr-un grup de profesionişti, specializaţi în diferite domenii, care au parcurs cursurile de formare a evaluatorilor, oferite de ANEVAR. Colectivul este angajat în furnizarea de servicii de evaluare şi analiza calitativă a informaţiilor în avantajul utilizatorilor muncii acestuia. Printre punctele forte ale echipei noastre se numără cunoaşterea, eficienţa, analiza şi operativitatea.

Bazându-ne pe experienţa, cunoaşterea pieţei locale şi dispunând de o echipă de profesionişti, S.C. EXPERT EVALUATOR S.R.L. oferă soluţii de evaluare pentru toate tipurile de proprietăţi.