Evaluări proprietăţi imobiliare rezidenţiale

Locuinţa, prezentă în viaţa comunităţii umane poate fi definită în funcţie de aspectele sale economice, arhitecturale, sociale, estetice, etc. Însă, mai important decât orice definiţie este modul în care aceasta serveşte omului şi cerinţelor sale specifice. Prin structura şi alcătuirile sale, prin organizarea spaţiului în raport cu mediul ambiant şi prin modul de echipare, aceasta trebuie să satisfacă complet şi multilateral numeroasele necesităţi ale tuturor membrilor săi.

Complexul concept de „locuire” poate fi cu greu surprins în totalitatea sa. Definirea sa presupune analiza legăturii indivizibile dintre locuinţe, dotări şi amenajări socio-culturale, incluzând toate aspectele funcţionale, economice, estetice cât şi cele social-reprezentative ale fenomenului.

Având în vedere utilitatea şi caracterul unic al locuinţelor echipa noastră a evaluat case/vile având diferite soluţii constructive: lemn, cărămidă, BCA, AMVIC, metalică, bolţari, etc.

Evaluarea unui apartament depinde de calitatea locuibilă pe care o oferă, datorată regimului termic, expunerii la lumină sau a accesului. Printre cele mai importante criterii care ar putea influenţa valoarea unui apartament sunt amplasamentul, căile şi mijloacele de legătură, poluarea, partiţionarea internă a spaţiului, regimul fonic sau instalaţiile. Echipa noastră a evaluatapartamente cu o cameră, două, trei şi patru camere, inclusiv garsoniere amplasate atât înblocuri vechi, cât şi în blocuri nou contruite. De asemenea, au constituit obiecte ale evaluărilorrealizate în decursul anilor şi apartamente tip penthouse, ce constituie o noutate pe piaţa imobiliară din România.