Evaluarea activelor din sectorul public

Domeniul public al statului reprezintă totalitatea bunurilor mobile şi imobile care aparţin Statului în regim de drept public, sunt afectate de folosinţe publice ce se realizează direct sau prin intermediul unui serviciu public şi care sunt determinate ca atare prin lege ori sunt de uz sau de interes public.

Echipa noastră de evaluatori a realizat lucrări solicitate de Primării şi de către alte instituţii de interes public pentru diferite bunuri de uz public – căi de comunicaţii, parcuri publice, drumuri şi străzi, pieţe şi bunuri de interes public – şcoli, dispensare, terenuri de sport, spitale, biserici, etc.